درباره ما

پیش از آن‌که به چرایی شکل‌گیری «آمدنیوز» بپردازیم خوب دیدیم مختصراً خودمان را معرفی کنیم.

ما از تبار جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران و جنبش اعتراضی سبز مردم ایران هستیم، ما افرادی هستیم که پس از کودتای ریاست‌جمهوری سال ۸۸، طعم تلخ زندان، شکنجه، تهدید و فشار نظام اصطلاحا جمهوری اسلامی را چشیدیم، هم‌چنان که این فشارها بر قاطبه مردم اعمال شده و می‌شود.

در زاویه نگاه ما ادیان، اقوام، مرام‌ها، مسلک‌های مختلف، صاحب احترام‌اند، ما مخالف هرگونه توهین و افترا به اقوام و صاحبان اندیشه، به نوعی که موجب «تداوم حاکمیت جهل و فساد» و «گسترش نابرابری‌ها» شود، هستیم.

ما مخالف فرصت‌طلبان؛ آنانی که هر روز در رنگ و لباسی جدید اعم از سیاسی، رسانه‌ای، مدنی و… با ایجاد برنامه و پروژه‌های مختلف سعی در «تفرقه» بین آحاد جامعه برای «بقای» نظام فاسد و ضد مردمی ظاهر می‌شوند، هستیم.

در نزد ما «ترویج اخلاق، تساهل و مدارا» با تمامی گروه‌ها و مسلک‌ها، با احترام به عقاید یکدیگر «اصلی اساسی» برای «آگاه‌سازی جامعه» جهت «مبارزه در رسیدن به دموکراسی پایدار» است.

ما معتقدیم «حفظ اخلاق و احترام در مراودات اجتماعی»، موجب خودآگاهی و نشر رسالت آگاهی بخشی شده، همان که هر حاکمیت ضد مردمی، زاویه‌ای شیب‌دار با آن دارد.

آری ما از جنبش اعتراضی سبزیم…

نیک می‌دانیم پس از کودتای ریاست جمهوری سال ۸۸، وب‌سایت‌ها و رسانه‌های مختلف خبری شکل گرفتند، اما شوربختانه پس از مدت کوتاهی از رسالت آگاهی بخشی خویش فاصله گرفته و تبدیل به پایگاه‌های فکری شخص یا گروهی خاص شدند و این همان آفتی است که جنبش آزادی‌خواهی ایران را طی یک‌صد سال گذشته هم‌چنان در نقطه اولیه نگاه داشته است. تفکرات و جریان‌هایی در سیر مبارزات خویش، با عدم درک شرایط زمانه، آگاهانه یا ناآگاهانه تبدیل به پیاده نظام حاکمیت جهل و فساد شدند و از هدف اصلی خویش که همان «گسترش آگاهی بخشی» و «عدالت طلبی» بود، فاصله گرفتند؛ در نتیجه افراد و اشخاص میهن‌پرست و آگاه نیز یا جان خویش را از کف دادند و یا به اجبار ترک وطن کردند.

با مرور تاریخ یک‌صد ساله اخیر و مطالعه فعالیت‌های فعالان سیاسی و رسانه‌ها طی سالیان گذشته، می‌توان نبود «اخلاق و احترام»، «عدم درک شرایط جامعه»، «فراموشی تجربیات گذشته»، «حب و بغض» نسبت به تفکرات و جریان‌ها و نحله‌های مختلف فکری را به عنوان نقاط ضعف شکست «پیروان عدالت خواهی» عنوان کرد. امروز نیز در عین حال باید دانست که شرایط مردم آن نیست که عده‌ای به نام روشن‌گری، علیه دین و دیانت‌اند و یا عده‌ای علیه قومیت‌ها، فرهنگ‌ها و نژادهای مختلف می‌تازند. چنین تفکرات و عملکردهایی، تنها آب در هاون کوبیدن و کمک به بقای بی‌عدالتی، فساد و ظلم حاکم امروز است.

ما آمدیم با «حفظ اصول اخلاقی» فارغ از هر ایدئولوژی، با گفتمان و تفکرات مختلف به «نشر حقیقت» یاری رسانیم، شاید گامی کوچک در راه رهایی ایران از استبداد و دیکتاتوری حاکم برداشته باشیم.

ما در راه مبارزه و افشای مفاسد نظام حاکم بر کشورمان لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد و در این راه با «شفافیت کامل» ورود خواهیم کرد. «خط قرمز ما، حق مردم است.»

شورای همکاران پایگاه خبری «آمدنیوز»