همزمان با ضربه به آمدنیوز
شناسایی سرپلهای داخلی آمدنیوز/نقش اصلی روح الله زم /حجت الاسلام زم پاسخگو باشد

 همزمان با ضربه فرزندان روح الله به سایت مفسد آمدنیوز ،تعدادی از سرپلهای داخلی این سایت و برخی از مسئولان آن شناسایی شدند.

بنابر این گزارش همزمان با ضربه به این سایت مشخص شد روح الله زم مسئول اصلی این سایت می باشد و برخی از رابطین داخلی آن نیز كه بعضا در برخی مجموعه ها مشغول به فعالیت هستند كاملا شناسایی شدند.

این گزارش می افزاید سرپلهای داخلی آمدنیوز به برخی از مشاوران و مدیران دولتی وصل بوده اند و بعضا دسترسی به برخی بولتنها و اخبار محرمانه نیز دسترسی داشته اند .
همچنین روح الله زم بعنوان مسئول سایت نقش اصلی را در این سایت ایفا می كند.به جاست حجت الاسلام زم كه این روزها دارای مسئولیت دولتی نیز می باشد در مورد فرزند خود و دسترسی وی به برخی اطلاعات محرمانه كه در اختیار حجت الاسلام زم می باشد پاسخگو باشد .
اطلاعات تكمیلی در این زمینه به زودی منتشر می شود.