فرزند آقای «ز» منبع آمدنیوز است؟!

البته «آمدنیوز» علاوه بر کانال خبری، دارای سایتی است که اکنون از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده است. در سایت «آمدنیوز» که گویا از انتهای مردادماه تا به حال به‌روز‌رسانی نشده است، بخشی با عنوان «درباره ما» وجود دارد. در این صفحه متنی منتشر شده اما نامی از گردانندگان این سایت به میان نیامده اما شنیده‌های «جوان» از همکاری فرزند «ز» یکی از روحانیون که سابقه مدیریت فرهنگی را نیز دارد با این مجموعه حکایت دارد و احتمال اینکه به واسطه رانت پدر، برخی اخبار و اطلاعات دولتی را در اختیار «آمدنیوز» قرار داده باشد، وجود دارد.

در انتظار پیگیری مقامات قضایی و امنیتی!

اکنون این پرسش مطرح است که با توجه به اشراف اطلاعاتی نهاد‌های امنیتی بر فضای مجازی چرا برخی از ادعاهای «آمدنیوز» و اسنادی که این کانال منتشر می‌کند، هنوز پیگرد قانونی نشده است؟ مشخص نشده اسناد دولتی چگونه به دست گردانندگان آمدنیوز رسیده است؟ سابقه لجن‌پراکنی کانال «شهرزادنیوز» علیه رئیس سابق صداوسیما نشان می‌دهد که ساده‌انگاری فعالیت‌های خبری در شبکه‌های مجازی می‌تواند منجر به خسارات سنگینی شود به ویژه آنکه این کانال‌های به اصطلاح خبری از رانت ویژه اسناد و مدارک دولتی برخوردار باشند!