کانالی سراسر فتنه و آشوب
آیا زمان برخورد جدی تر با کانال ضدانقلاب آشغال نیوز(آمد نیوز) نرسیده است؟

این کانال دروغ پرداز در مطلبی ابتدا به شهدا و مدافعین حرم توهین کرد سپس در ادامه اعمال ننگین خود ساحت مقام معظم رهبری را مورد اهانت قرار داد!!

کانال خیانت معاش آشغال نیوز( آمدنیوز) در روزهایی که گذشت مرزهای وقاحت را جابجا کرد  و دل دوستاران ولایت را به درد آورد!

سوابق ضد انقلاب این کانال شامل چه مواردی شد؟

این کانال دروغ پرداز در مطلبی ابتدا به شهدا و مدافعین حرم توهین کرد سپس در ادامه اعمال ننگین خود ساحت مقام معظم رهبری را مورد اهانت قرار داد!!

همچنین به همه این ها اوضاع حساس داخلی و بین المللی را هم اضافه کنید.

در بعد داخلی آشغال نیوز(آمدنیوز) حجم تخریب هایش را به شدت افزایش داده و سعی در دو قطبی کردن فضای انتخابات دارد که در مقاله ای به تفصیل درباره آن صحبت شد.

در بعد بین المللی نیز اوضاع تا حدود زیادی دستخوش تغییراتی شده است که حمله موشکی آمریکا به محور مقاومت در سوریه از آنجمله است.

آشغال نیوز(آمدنیوز) که وابستگی و سرسپردگی اش به سرویس های جاسوسی ترکیه و اسرائیل بر همگان مسجل شده است در این مقطع حساس، آشکارا و بدون هـیچ واهمه ای از جریان سلطه و حامیان منطقه ای آن حمایت می کند.

این کانال تلگرامی دقیقا همسو با ترکیه و اسرائیل از حمله موشکی شب گذشته به مواضع دولت قانونی سوریه  ابراز خوشحالی و شادمانی میکند!!

به نظر می رسد باتوجه به جمیع مطالب بالا، فاز تخریبی آشغال نیوز( آمدنیوز) به طور محسوسی در حال تغییر است بنابراین شاید بهتر باشد دستگاه های نظارتی هم در فاز برخورد با این رسانه هتاک تغییراتی حاصل کنند.

یکی از این تغییرات می تواند افزایش فشار بر عمال داخلی آشغال نیوز(آمدنیوز) باشد.

اینکه عمال داخلی آشغال نیوز( آمدنیوز)  چه کسانی هستند در حیطه تخصصی دستگاه های امنیتی است اما هستند کسانی که آمدنیوز از نوشته ها ومطالب آن ها به صورت روزمره یا هفتگی و به تناوب استفاده میکند!

این افراد یا خود به ارسال مقاله و مطلب برای آشغال نیوز(آمدنیوز) اقدام کرده اند که در این صورت خائن، جاسوس و وطن فروش اند و باید شدیدا با آن ها برخورد شود و یا اینکه آشغال نیوز( آمدنیوز) بدون اجازه از مطالبشان استفاده می کند که در این صورت باید ضمن اعلام برائت از این کانال ضدانقلاب، نسبت به درج مطلبشان در این رسانه خائن اعتراض کنند.

با توجه به اینکه این کانال رسانه بسیار بدنامی است، بنابراین درج مقاله در آن افتخاری محسوب نمی شود و طبیعتا اگر همکاری خاصی بین این افراد و آشغال نیوز(آمد نیوز)  نباشد می بایست سریعا نسبت به درج مطلب، اعتراض و از این کانال ضدانقلاب اعلام برائت کنند!

اکنون دیگر زمان برخورد قاطع با عمال آشغال نیوز است. رسانه خائنی که آشکارا به مقام معظم رهبری توهین می کند! به مدافعین و شهدای حرم توهین می کند!

از شکست مقاومت در سوریه شدیداً شادمان است! به مسئولین و متدینین تهمت و بهتان میزند!

آیا وقت آن نرسیده که با آشغال نیوز فتنه گر و عمال داخلی اش جدی تر برخورد کنیم؟!!